Album

Tuyển tập Album Mỹ Linh

chatvoimozart2

Chat với Mozart Vol. II (2018)

Mỹ Linh

Tóc ngắn Acoustic: Một ngày (2011)

Mỹ Linh

Để tình yêu hát (2006)

Mỹ Linh

Chat với Mozart (2005)

Mỹ Linh

Made in Vietnam (2003)

Mỹ Linh

TocnganII_MyLinh

Tóc ngắn Vol.2: Vẫn mãi mong chờ (2002)

Mỹ Linh

TocNgan-MyLinh

Tóc ngắn (1999)

Mỹ Linh

Còn mãi tìm nhau (1999)

Mỹ Linh

album-chieu-xuan

Chiều xuân (1998)

Mỹ Linh

Mùa thu không trở lại (1998)

Mỹ Linh

Tiếng hát Mỹ Linh (1997)

Mỹ Linh

album-1-cho-mot-nguoi-tinh-xa

Cho một người tình xa (1996)

Mỹ Linh

Xin mặt trời ngủ yên (1996)

Mỹ Linh

Vẫn hát lời tình yêu (1996)

Mỹ Linh

10 Tình khúc Bảo Phúc – Anh Thoa (1995)

Mỹ Linh